Vysoká škola ekonomická

VŠE byla moje Alma mater v letech 1999 - 2005.

Zatím ještě studuji na fakultě Financí a účetnictví, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Když vše dobře dopadne, budu v červnu promovat :)

Přepsané přednášky (pro pětileté magisterské studium)

Tyto přepsané přednášky mají sloužit jako pomocný materiál, a proto mě nekamenujte za chyby apod. Taky ne všechny přednášky jsou kopletní za celý semestr, v některých nejsou doplněné vzorce apod.

Celoškolsky povinné předměty (cP)

Ekonomické a humanitní předměty (cEKH)

Exaktní a matematické předměty (cEXI)

Celoškolsky volitelné předměty (cVOL)

Fakultně povinné a volitelné předměty (fP+fVOL)

Vedlejší specializace (sP+sV)