Stavební deník

22. 10. 2010 Montáž domu - den 93

Práce instalatér: zapojení umyvadla Dřevojas Q700 s baterií Novaservis Metalia 56096.0 v koupelně. Odpad zapojen přes gumový redukční kroužek 30/40. Umyvadlo uchyceno bez hmoždinek běžnými šrouby ze sady pro upevnění umyvadel. Použit vrták 10 na obklad a 4 na předvrtání výdřevy za obkladem. Zapojení vanové baterie Novaservis Metalia 56020.0 se sprchou. Zapojení sifonu sprchového koutu.

20. 12. 2010 Montáž domu - den 91

Kontrolní den za účasti investora a technického dozoru. Soupis vad a nedodělků se zakreslením v plánech odeslán 21. 12. 2010 e-mailem zhotoviteli. Práce budou pokračovat po novém roce.

Práce - servisní technik na elektrokotel: uvedení kotle do provozu, servisní nastavení, kontrola zapojení. Doporučeno posunutí kotle směrem dolů dle technických podmínek určených výrobcem.

17. 12. 2010 Montáž domu - den 88

Počasí: Zataženo, -6°C
Přítomni: elektrikáři (2), obkladač
Práce obkladač: silikony mimo oken
Práce elektrikáři: dokončení rozvadče, zásuvek a vypínačů. Zapojení ovládání rozdělovače podlahových (RA57, Novadrive). Zapojení ovládání terasové rolety, havarijního termostatu, kotle (nastaveno 50°C), zapojení ventilátorů koupelny a WC - je třeba dokončit výfuky, zapojení objímek a žárovek. Odzkoušení zásovkových a světelných okruhů, volné konce ukončeny svorkamy. Zásuvky TV (8), PC (8) a požární čidlo ponechány na stavbě. Vše je funkční.

16. 12. 2010 Montáž domu - den 87

Počasí: zataženo, sníh, -6°C
Přítomni: pracovníci montážní firmy (3), elektrikáři (2)
Práce montážní firma: |Kontrola stěn a stropů, tmelení, broušení, číštění podlah, vysávání. Vrtání bodovek v kuchyni. Příprava šroubů pro uchycení digestoře. Vyvrtání zásuvky v dětském pokoji

Práce elektrikáři: Zapojování rozvaděče, zásuvek a vypínačů, termostatů

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Stavební deník