Stavební deník

6. 1. 2011 Montáž domu - den 108

Přítomni: pracovníci montážní firmy (2+1), technik dodavatele půdních schůdků
Provedena prohlídka vad a nedodělků.
Práce: doplněna vata na půdě (žlutá v jihovýchodním roku domu). Demontáž reflexní fólie okolo tubusu světlovodu na půdě. Dodatečná izolace tubusu (16 cm) a montáž reflexní fólie s límcem v dolní části (prkna půdy). Odklopeno bednění konstrukce půdních schůdků. Zhotovitel: přivolaný technik dodavatele půdních schůdků konstatoval správnou montáž. Technik přednesl hypotézu o srážení vody vlivem nadměrné vlhkosti v domě. Vlkost ovšem změřil přístrojem doneseným zvenku (relativní vlkost klesající z 80% na cca 60%). Domácí meteostanice používaná od začátku stavby ukazuje aktuální relativní vlkost 20% při 19°C. Doplněna vata do boku konstrukce a opět zaklopeno. Sníženy stavební otvory vnitřních dveří montáží Rigidur desek v horní části. Spoje přetmeleny. Montáž sítí proti hmyzu v dekoru okne. Pouze u kuchyňského trojokna v bílé barvě (bude třeba reklamovat u dodavatele). U půlených oken jsou sítě prohnuté směrem ven a u středového rámu je cca 1 cm mezera. Na několika místech opraveno těsnění oken. Prověeno seřízení oken a funkce mikroventilace. VYčištěny vnitřní prostory rámů oken včetně odkapů. Zkontrolována délka šroubů připravených ve stropu kuchyně pro digestoř. Otevřena zpáttečka topného žebříku v koupelně - nyní topná smyčka prochází i smyčkou č.5.

Práce montážní firmy budou pokračovat po nátěru všech stěn alespoň jednou vrstvou barvy.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Stavební deník