2. 12. 2010 Montáž domu - den 73

Počasí: zataženo, -5°C
Přítomni: pracovníci montážní firmy (3), elektrikáři (2)
Práce elektrikáři: montáž el.jističů do rozvaděče. Zapojení elektrokotle, dopuštění vody topení po montáži žebříku, odvzdušnění vody topení po montáži žebříku, odvdzšnění. Spuštění elektrokotle bez gerulace s nastavenou teplotou vody topení 26°C

Práce montážní firmy: dokončení montáže tubusu světlovodu. Montáž investorem dodaného stavebního pouzdra dveří JAP Standard S700-080 pro sádrokarton. Broušení, tmelení.

9:20       -8°C        5°C       45%