5.6.2012 Interiérové soklové lišty II.

Tmelení spár interiérových soklových lišt sanitárním silikonem Murexin Sil 60 Miel a Jasmin.

Tmelení okrajů a spár marmoley v kuchyni sanitárním silikonem Knauf Rot17.