Informace o knize

Lucemburská trilogie 1: První muž království

obalka_knizky Autor Vaňková Ludmila
Žánr(y) Román, Historický
Vydána Šulc a spol. (2004)
Přidána 21. 3. 2005
bez poznámek
Stručný obsah
Prvním mužem království v tomto románu je pan Jindřich z Lipé, nejmocnější muž své doby. Bez jeho slova a vlivu nemohl žádný král pomýšlet na pevnou a úspěšnou vládu v Českém království. Právě on byl jazýčkem na vahách ve sporu o uprázdněný přemyslovský trůn mezi Jindřichem Korutantským a Rudolfem Habsburským a byl to on, kdo zajistil volbu Jana Lucemburského za českého krále a jeho sňatek s Eliškou Přemyslovnou. V letech 1309 – 1316, kdy se odehrává první díl Lucemburské trilogie, dovedla pana z Lipé láska dvou královen do složitých životních situací. Obdivoval královnu Richenzu, vdovu po Václavu II. A Rudolfu Habsburském, která se stala jeho osudovou láskou na celý život, a zároveň vystupoval jako první rytíř Elišky Přemyslovny. Obě královny však mezi sebou kvůli němu soupeřily a dostávaly s i do otevřených mocenských střetů. Do jejich vztahu k Jindřichovi z Lipé se prolínalo milostné okouzlení s nenávistí i přátelství se závistí. Barvitý a napínavý příběh prvního muže království by proto mohl mít i podtitul „O korunu a lásku“.
Elektronická podoba ke stažení: PDF, ODT