Informace o knize

Amber 07: Pokrevenstvo Amberu

obalka_knizky Autor Zelazny Roger
Žánr(y) Fantasy
Vydána Classic (2014)
Přidána 6. 8. 2017
bez poznámek
Stručný obsah
Boj mezi Dvory Chaosu a říší Amber tvrá! Krevní msta otců se přenáší ba syny. Merlin, syn Corwina, nemá souzen klidný život ve stínu Země. Ačkoli v jeho tepnách proudí stejným dílem krev Ameru i krev Chaosu, je to on, kdo by měl zachránit Amber ve chvíli další osudové zkoušky.
Po velké bitvě mezi Ambeřany a Chaosany se život říše ustálil. Jednorožcem vyvolený král Random vyniká spíše rozumem než bojechtivostí. Divocí princové a princezny Amberu po vyčerpávajícím boji o vše přijali jeho osvícenou vládu. Corwin, jenž v nejvypjatější chvíli vytvořil nový Vzor a zabránil tak silám Chaosu pohltit Amber, zmizel. Snad zemřel, snad zešílel a bloudí Stínem.
Nikdo, ani jeho syn, o něm nemá zpráv. Snad se opakuje historie krále Oberona, legendárního stvořitele Amberu. I ten opustil říši, kterou stvořil. Objevil se v ní až v okamžiku zkoušky a při pokusu obnovit Vzor zemřel.
Avšak Merlin není uchazečem o trůn, je levobočkem bez titulu prince, a tedy by neměl nikomu překážet. Proč tedy někdo usiluje o jeho život? Proč je nadaný počítačový teoretik s pozemským jménem Merel Corey vystavován zničujícím útokům magických sil? Je zatím Merlův projekt superpočítače, který by mohl ničit svět? Anebo snad intrika některého z Ambeřanů? Možná státní zájem říše Chaosu, odkud pochází Merlova matka Dara.
Merlin zdědil otcovu neústupnost sílu a suchý humor. Z Chaosu má dar vládnout magií. Ve všech možných světech by neměl být nepřítel, který by se mu mohl rovnat. A přesto mu jeden pozemšťan vyrovná.
Merle nepochází ze Země a Luke také ne. Nakonec se střetávají a jejich pravá totožnost se odkrývá . Boj pokračuje. Brandův syn je rozhodnut vykonat na všech Ambeřanech nemilosrdnou a ukrutnou pomstu.