Informace o knize

Konec civilizace

obalka_knizky Autor Huxley Aldous
Žánr(y) Sci-fi
Vydána Maťa (2011)
Přidána 1. 9. 2015
bez poznámek
Stručný obsah
Huxleyho satirická antiutopie Konec civilizace (1932) je spolu se Zamjatinovou novelou My a Orwellovým románem 1984 jednou z prvních vizí budoucnosti, která domýšlí důledky formujících se diktátorských režimů meziválečné Evropy. K napsání knihy vedly Huxleyho vlastní zkušenosti s Mussoliniho Itálií a zprávy ze Sovětského svazu. Jeho vize budoucnosti se složitě a pevně strukturovanou společností, v níž je geneticky a psychologicky předem určeno postavení každého jedince, je sice velmi hořká a pesimistická, nicméně realita, zosobněná Hitlerem a Stalinem, však byla mnohem horší. Jak sám později přiznal: "Diktatura budoucnosti v mé představivosti byla mnohem méně brutální nežli budoucí diktatura výborně popsaná Orwellem."
Ovšem zatímco naplňování Orwelovy vize je dnec v celosvětovém měřítku na ústupu, Huxleyho se pomalu, ale jistě stává skutečností. Současný svět totiž šťastně holduje "somě" servírované všemi dostupnými médii a využívá pohodlí poskytovaného vyspělými technologiemi; přesně podle Huxleyho vyznává kult mládí, řídí se příručkami, jak zdravě žít a vypaat, a těší se na možnost, jež lidem dovolí předem získat ideální genetickou výbavu, případně si ji dodatečně upravi, přičemž je v zájmu zachování tohoto stavu ochoten se dobrvolně a s úsměvem vzdát práv a výsad, která Orwellův Velký Bratr svým poddaným musel odebrat násilím.